Silver Label Bronze Labelling

Silver Label Bronze Labelling

W dniu 18 grudnia 2015 r., w budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, odbędzie się spotkanie dedykowane dwóm mazowieckim klastrom – BioTechMed Cluster Mazovia oraz Mazowieckiemu Klastrowi Chemicznemu, które jako...
Science2Business w Instytucie Nenckiego

Science2Business w Instytucie Nenckiego

W dniu 1 grudnia 2015 roku przedstawiciele klastra AgroBioCluster uczestniczyli w spotkaniu Science2Business (S2B) organizowanym przez Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. Nenckiego. Celem spotkania było zapoznanie przedstawicieli przemysłu kosmetycznego i...