W dniu 18 grudnia 2015 r., w budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, odbędzie się spotkanie dedykowane dwóm mazowieckim klastrom – BioTechMed Cluster Mazovia oraz Mazowieckiemu Klastrowi Chemicznemu, które jako pierwsze w Polsce, otrzymały Srebrne Odznaki Doskonałości w Zarządzaniu, wydawane przez Europejski Sekretariat ds. Analiz Klastrów (ESCA).

Spotkanie było okazją do wzajemnego poznania się dwóch środowisk skupionych głównie wokół branży chemicznej oraz biotechnologii. Wśród zaproszonych gości znajdą się również menadżerowie wszystkich klastrów z terenu Mazowsza, posiadających Brązową Odznakę Doskonałości. Mamy nadzieję, że dla uczestników będzie to znakomita okazja nie tylko do zaprezentowania swoich firm i nawiązania nowych kontkaktów, ale również dyskusji nad dalszym rozwojem ich organizacji klastrowych.

Gościem specjalnym wydarzenia będzie Pan Daniel Gottschald, Dyrektor Zarządzający Chemie – Cluster Bavaria (CCB), jednego z najlepiej działających klastrów przemysłowych w Europie, który w swoim wystąpieniu przybliży działalność swojej organizacji. Klaster CCB posiada Złotą Odznakę Doskonałości, zrzesza obecnie około 260 przedsiębiorstw oraz instytutów badawczych z terenu Bawarii związanych z produkcją i usługami w obszarze chemii. Klaster rozwija również szereg inicjatyw zmierzających do umiędzynarodowienia i rozwoju współpracy branży chemicznej, takiach jak: Rada Projektowa Europejskiej Sieci Regionów Chemicznych (ECRN), Value Creation Partnership – międzynarodowa sieć współpracy pozwalająca na wyszukiwanie rozwiązań problemów technologicznych dzięki potencjałowi branży chemicznej oraz InSITE Bavaria – międzynarodowe centrum kompetencji wspierające zrównoważony rozwój parków przemysłowych w oparciu o powiązania klastrowe.

Wydarzenie było zorganizowane w ramach projektu ERICE – European Regions for Clusters Excellence (Europejskie Regiony na rzecz Doskonałości Klastrów), którego celem jest poprawa jakości zarządzania organizacji klastrowych poprzez wdrożenie standardów opracowanych w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Doskonałości Klastrów (ECEI). Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP).