AgroBioCluster

 

Klaster Biogospodarski Rolno-Spożywczej

Nowe rynki zbytu

Poprzez współpracę międzynarodową, internacjonalizajcę i promocję eksportu

Tworzenie wartości dodanej

W oparciu o współpracę z branżą chemiczną, kosmetyczną, life science, kreatywną oraz energii odnawialnej.

Badania i rozwój

Źródłem innowacji produktowych, procesowych i marketingowych.

Współpraca sieciowa

Generowanie i potęgowanie jeszcze większego zasięgu informacyjnego poprzez sfinansowanie koncepcji strony ze środków SIR

Innowacje międzybranżowe

poprzez tworzenie nowych produktów i usług bazujących na łączeniu pokrewnych sektorów

Strategia klastra

Integracja

sfery nauki, biznesu i administracji

Łączymy istniejący potencjał tworząc unikalne interrelacje, które wspierają powstawanie innowacji

Innowacje

produktowe, marketingowe i procesowe

Wspieramy rozwój i wdrażanie innowacji o wartości dodanej, które budują przewagę konkurencyjną naszych członków

Internacjonalizacja

promocja współpracy międzynarodowej

Pomagamy wejść na rynki zagraniczne, wspieramy rozwój eksportu oraz sieciujemy naszych członków na arenie międzynarodowej


Nowe obszary wspólne

na rzecz wspólnego działania lub wspólnego rozwiązania wspólnych problemów

Stymulujemy współpracę i pomagamy naszym członkom wspólnie rozwiązywać wspólne problemy lub współdziałać w ramach danego obszaru

Nowe formy marketingu

na rzecz skutecznej promocji

Wspieramy nietuzinkowe wykorzystanie tradycyjnych i multimedialnych narzędzi promocji i marketingu, aby wspierać wizerunkowo naszych członków w kraju i za granicą

Nowe projekty unijne

na rzecz indywidualnego i grupowego rozwoju

Identyfikujemy krajowe i międzynarodowe źródła dofinansowania projektów umożliwiające interdyscyplinarny rozwój naszych członków

Dowiedz się o naszych działaniach

Dowiedz się!

Klaster w liczbach

Członków klastra

Tygodnie współpracy

Warsztaty partycypacyjne

Projekt międzynarodowy

Nasza siedziba

Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej

Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej

ul. Rwańska 7 – I p.
26-600 Radom

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego (MODR)

ul. Chorzowska 16/18
26-600 Radom

Dołącz do nas dziś!

Skorzystaj z naszego formularza