Rozpoczynamy program X-Industry Hackathons

Rozpoczynamy program X-Industry Hackathons

26 czerwca 2019 roku w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu w Warszawie spotkamy się w międzynarodowym środowisku na inauguracji pionierskiego w skali Europy programu hackathonów międzybranżowych – X-Industry Hackathons ukierunkowanych na digitalizację branży rolno-spożywczej i opakowaniowej w kierunku Przemysłu 4.0.

X-Industry Hackathons rozpoczyna unikatowy program wsparcia firm z branży spożywczej i opakowaniowej w ich drodze ku transformacji cyfrowej. Jest on organizowany w ramach prestiżowego, międzynarodowego projektu unijnego DIGICLUSTERS, którego konsorcjum złożone jest z 7 partnerów z 4 krajów UE, którzy łącznie reprezentują 739 firm.

W programie spotkania X-Industry Hackathons przewidziane są:

– prezentacje megatrendów, case studies & dobre praktyki zagraniczne rozwiązań innowacji międzybranżowych w zakresie digitalizacji branży spożywczej i opakowaniowej;
– prelekcje oraz panele krajowych i zagranicznych (Hiszpania, Polska, Litwa i Łotwa) ekspertów;
– prezentacja oferty wsparcia innowacji w firmach;
– potencjalne możliwości finansowania projektowanych zmian, w tym z nowych narzędzi Komisji Europejskiej;
– warsztaty partycypacyjne rozpoczynające prototypowanie nowych produktów, usług cyfrowych i nowych modeli biznesowych dla branż spożywczej i opakowaniowej w kierunku Przemysłu 4.0;
– lunch networkingowy bazujący na produktach regionalnych mazowieckich członków mazowieckich klastrów spożywczych.
– przede wszystkim – rozpoczęcie Programu X-Industry Hackathons, w którym możesz wziąć udział już w te wakacje!

Szczegółowy program i agenda w załączniku.

X-Industry Hackathons to trzymiesięczny, nowatorski i interdyscyplinarny program wsparcia MŚP, który odbędzie się już w te wakacje i jest częścią międzynarodowego projektu unijnego DIGICLUSTERS współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu COSME (nr umowy grantowej 822905).

Organizator:
UNIMOS Alliance (www.unimosalliance.com) to interdyscyplinarna organizacja specjalizująca się w internacjonalizacji, kojarzeniu wiarygodnych partnerów z Europy i Ameryki Łacińskiej, budowaniu konsorcjów międzynarodowych oraz wdrażaniu projektów sieciowych (w tym finansowanych bezpośrednio ze środków Komisji Europejskiej) ukierunkowanych na rozwój innowacyjności i współpracy międzynarodowej. Partner w międzynarodowym projekcie DIGICLUSTERS, koordynator AgroBioAlliance oraz współtwórca sieci Eastern European Food Clusters Network.

Zapisy i rejestracja:
https://evenea.pl/event/x-industry/?fbclid=IwAR3nU1w5t0JRq9a3a5ymSgcRlur2Dh3S73wbN35a2kWkyGLpNmK-WLDDM5Y