W dniu 1 grudnia 2015 roku przedstawiciele klastra AgroBioCluster uczestniczyli w spotkaniu Science2Business (S2B) organizowanym przez Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. Nenckiego. Celem spotkania było zapoznanie przedstawicieli przemysłu kosmetycznego i rolno-spożywczego z możliwościami badawczymi Instytutu, aby wspomóc wytworzenie nowych płaszczyzn porozumienia nauki z przemysłem i odkrywać synergii we wspólnym prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych.

W ramach spotkania uczestnicy zwiedzili Pracownię Bioenergetyki i Błon Biologicznych, Pracownię Wewnątrzkomórkowych Kanałów Jonowych, Pracownię Białek Wiążących Wapń, Pracownię Badań Przedklinicznych, Pracownię Obrazowania Struktury Tkanki oraz odwiedzili laboratoria Instytutu Nenckiego.