16 listopada 2015 roku odbyło się spotkanie Pana Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego z przedsiębiorcami z Holandii w którym wziął udział Pan Andrzej Kamasa – Dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie, który zaprezentował działalność MODR oraz koordynator ds. rozwoju AgroBioCluster, która zaprezentowała firmy członkowskie oraz działalność klastra. W ramach spotkania odbyły się także rozmowy B2B przedsiębiorców holenderskich i polskich oraz wzajemne prezentacje.