17 maja 2015 w Radzanowie miało miejsce spotkanie założycielskie Ogólnopolskiego Związku Producentów Papryki, innych Warzyw i Owoców, w którym uczestniczyli przedstawiciele klastra AgroBioCluster. Związek działa na terenie „zagłębia paprykowego”, a jego celem jest reprezentowanie i obrona interesów producentów. Podczas spotkania omówiony został statut organizacji, podjęte zostały decyzje dotyczące działalności związku oraz wybrane jego władze.