W dniu 25 września 2015 w siedzibie Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (MODR) Oddział Radom miało miejsce spotkanie koordynacyjne klastra AgroBioCluster, którego celem było przygotowanie klastra do udziału w 6 Forum Rozwoju Mazowsza oraz opracowanie koncepcji współpracy w ramach partnerstwa w Strefie R&D Clustering, która jest dedykowana przedstawicielom działów R&D korporacji, małych i średnich przedsiębiorstw oraz reprezentantom mazowieckich klastrów.