🚀 Ruszył nabór wniosków!

💶 Ponad 1 milion € dla #MŚP na rozwój europejskiego rolnictwa miejskiego w kierunku #zrównoważonych i #odpornych miejskich systemów żywnościowych, #przemian ekologicznych i #cyfrowych oraz #umiędzynarodowienia

📝 Strona aplikacyjna SUAVE znajduje się na platformie grantowej: https://suave.grantplatform.com/

❗Przed rozpoczęciem składania wniosku prosimy o uważne zapoznanie się z Instrukcją dla Wnioskodawców: https://vegepolys-valley.eu/media/working-document-suave-funding-support-scheme-1vpodocx-final-version-edited.pdf

Śledź  profil @SUAVE | Urban Agriculture i zarejestruj się na sesje informacyjne, które będą dostępne w kwietniu w języku angielskim, francuskim, węgierskim, litewskim, hiszpańskim i polskim!

@VEGEPOLYS VALLEY International | @UNIMOS Alliance | @Clúster FEMAC | @AgriFood Lithuania | @Innoskart Digital Cluster

#SUAVEeuroclusters #SUAVEurbanagriculture #SUAVEgreenanddigital #sustainable #resilient #circular #urbangreenspaces #innovation #internalisation #upskilling #training #networking #EISMA #DGGROW #ECCP #SMEs #Entrepreneurship #urbanagriculture #greentransition #digital #innovation #project #urbanfarming #european

#green #digital #transition #internationalization