12 czerwca 2015 roku podczas Gali Biznesu organizowanej przez Izbę Przemysłowo-Handlową Ziemi Radomskiej miało miejsce uroczyste wręczenie certyfikatu Bronze Labelling Cluster Excellence. W imieniu AgroBioCluster odznakę odebrała Pani Monika Bankiewicz, prezes firmy MB. Bronze Labelling Cluster Excellence to międzynarodowy certyfikat jakości zarządzania wyróżniający najlepsze klastry oraz przyznawany przez European Secretariat Cluster Analysis z siedzibą w Berlinie.