Nasz partner z projektu europejskiego SUAVE – Klaster FEMAC – świętuje 25-lecie istnienia.

Klaster maszyn rolniczych i środków produkcji obchodzi swoje 25-lecie i z tej okazji zorganizował wydarzenie podczas którego uhonorowano członków założycieli klastra, jak również 190 gości, w tym partnerzy, firmy, przedstawiciele głównych uniwersytetów i ośrodków badawczych Katalonii, a także innych organizacji i firm współpracujących z klastrem.

Klaster FEMAC składa się z około siedemdziesięciu członków, których łączny obrót wynosi ponad dwa tysiące pięćset milionów euro, którzy zatrudniają jedenaście tysięcy pracowników, a ich produkty są eksportowane do ponad stu czterdziestu krajów na całym świecie. Prezes Klastra FEMAC, pan Josep R. Pons, otworzył wydarzenie przemówieniem powitalnym, w którym podkreślił dwudziestopięcioletnią historię podmiotu oraz istotną rolę, jaką odegrali jego założyciele na etapie jego powstawania. Podziw dla wieloletniej pracy i zaangażowania zespołu Klastra oraz jego oddania i profesjonalizmu, kończąc na odwołaniu się do znaczenia sektora pierwotnego w piramidzie sektora rolno-spożywczego.

Uroczystość została wzbogacona masterclass Joana Martí, dyrektora ds. strategii biznesowej ACCIÓ, który przedstawił historię klastra FEMAC w powiązaniu z trzydziestoletnią polityką klastrową wspólnoty autonomicznej Katalunii i wkład klastra w poprawę konkurencyjności przemysłu. Dodatkowo, pracownia FERROART zaprezentowała pomnik wykonany z żelaza i drewna, podkreślający na horyzoncie „symbol słońca”, oznaczający spojrzenie w przyszłość, „dwadzieścia pięć lat” urodziny i litery „FEMAC”, wszystkie wycięte laserowo na stali i na stojaku z ciemnego drewna sosnowego.

Enric Pedrós, w momencie wręczenia statuetki, miał okazję podzielić się swoimi doświadczeniami jako przedsiębiorców i partnerów-założycieli Klastra FEMAC, a także doświadczeniami zdobytymu przez wszystkie lata zarządzania klastrem.