22 września 2015 r. w Sejmie RP odbył się III KONGRES KLASTRÓW POLSKICH w którym wzięli udział przedstawiciele AgroBioCluster. Celem tegorocznego Kongresu było tworzenie forum wymiany opinii pomiędzy decydentami, a przedstawicielami klastrów, poruszającego najważniejsze problemy związane z funkcjonowaniem klastrów w Polsce oraz inicjującego pomysły mające na celu ich wsparcie i lepszy rozwój. Hasło przewodnie Kongresu to: “Narzędzia wspierania i rozwoju Klastrów”, które ma zainicjować debatę na temat dostępnych form wspierania i finansowania działalności Klastrów z wykorzystaniem funduszy w perspektywie finansowej UE 2014-2020, jak również nowych narzędzi wspierania innowacji w Polsce oraz roli Klastrów w ich wdrażaniu i wykorzystywaniu. Kontynuując dyskusje rozpoczęte w ubiegłym roku oraz odpowiadając na bieżące potrzeby, podczas tegorocznej trzeciej już edycji Kongresu Klastrów Polskich pragniemy podzielić się naszymi doświadczeniami z zakresu wdrażania polityki klastrowej w Polsce.