30 czerwca 2017r. w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie odbyła się konferencja pt. Cluster policy and clusters’ cooperation of V4+4 countries w której w charakterze guest speaker uczestniczyła p. Katarzyna Kowalska. Spotkanie było okazją do dyskusji na temat polityk klastrowych w krajach V4+4, wymiany doświadczeń oraz instrumentów napędzających przedsiębiorczość, internacjonalizację oraz tworzenie nowych, międzybranżowych łańcuchów wartości.