2-3 czerwca 2016 roku w Rydze odbyły się warsztaty z zakresu internacjonalizacji klastrów i ich członków w których wzięło udział 63 uczestników z 13 krajów, w tym AgroBioCluster. Celem spotkania “Strategic Cluster Internationalisation” było omówienie narzędzi skutecznego umiędzynaradawiania działalności klastrów oraz ich członków, wymiana informacji, nawiązanie nowych kontaktów oraz przygotowanie do międzynarodowej konferencji matchmakingowej, która odbędzie się 19-20 września w Warszawie.