W imieniu Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach pt. „Identyfikacja wyzwań dla  rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego w województwie mazowieckim”, które odbędą się 20 czerwca 2018r. w Hub Hub  na ulicy Postępu 14 w Warszawie.

Warsztaty przybliżą możliwości dla przedsiębiorców jakie niesie za sobą projekt CVoucher, jak również mają na celu identyfikację wyzwań i problemów z jakimi MŚP napotykają się w drodze do rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego w województwie mazowieckim. Otwarta sesja warsztatów będzie miała wpływ na opracowanie zasad konkursu i przyszłego wsparcia dla przedsiębiorców.

Warsztaty organizowane są przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. w ramach projektu C-voucher finansowanego  z programu Horizon 2020. Projekt realizowany jest z partnerami z Danii, Hiszpanii, Francji, Rumunii, Szwecji.

W ramach projektu odbędą się dwa konkursy dla konkursy dla przedsiębiorców, w których przedsiębiorcy będą mogli się ubiegać o wsparcie w wysokości do 60 tys. euro. Pierwszy konkurs zostanie ogłoszony jesienią 2018 r.

Szczegółowe informacje o spotkaniu:

http://www.armsa.pl/warsztaty-circular-economy

https://www.facebook.com/agencjarozwojumazowsza/?hc_ref=ARTi128dEusdPRRGiIVxPbjCGUh6qulgGDkGMkpjxBOwWjw6p3DPxbO2IMgI4jm5QW0&fref=nf