Forum Karier Naukowych (FKN) to wydarzenie mające na celu bezpośrednie wsparcie naukowców w zarządzaniu ich karierą. W trakcie FKN dyskutowane będą polskie i zagraniczne rozwiązania dotyczące karier, które proponują naukowcom zarówno instytucje sektora publicznego jak i podmioty prywatne. Program wydarzenia przewiduje serię wystąpień tematycznych, warsztaty oraz stoiska organizacji finansujących badania i potencjalnych pracodawców, którzy prowadzą działalność R&D.

Forum jest organizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE i odbędzie się 23 kwietnia 2016 (sobota) w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, na ul. Pawińskiego 5B w Warszawie.

Podczas Forum stopniowo wypracowywane będą rozwiązania z zakresu rozwoju kariery młodych naukowców. Liczebność tej grupy zawodowej może w Polsce dochodzić  nawet do 80 000 osób. Kwalifikacje i umiejętności polskich specjalistów stanowią cenny potencjał  inwestycyjny, którego prawidłowe i przemyślane wykorzystanie sprzyja rozwojowi zarówno społeczeństwa jak i gospodarki. Szczególnie cenne są zatem inicjatywy wspierające współpracę naukowców z przedstawicielami wszystkich sektorów rynku.

Strona FKN: www.forumkariernaukowych.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału!