VI Forum Rozwoju Mazowsza to konferencja promująca nowy okres programowania funduszy unijnych na lata 2014-2020, mająca na celu popularyzację innowacyjności i przedsiębiorczości w województwie mazowieckim. Tegoroczna edycja Forum Rozwoju Mazowsza, poświęcona była szeroko pojętej innowacyjności. Wśród wystawców i gości znalazły się przedsiębiorstwa i organizacje związane z nowoczesnymi kampusami, smart city, r&d, innowacjami społecznymi, finansowaniem innowacji, startupami oraz polskimi produktami. Oprócz elementów o charakterze konferencyjno- wystawienniczych na uczestników wydarzenia czekały także warsztaty i sesje networkingowe, inspirujące do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. W Forum aktywnie uczestniczyli członkowie Klastra Biogospodarki Rolno-Spożywczej AgroBioCluster oraz Radomskiego Klastra Metalowego. Wydarzenie było także okazją do spotkania prezydenta Radomia Radosław Witkowski oraz prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej Artura Około-Zubkowskiego.