20 sierpnia 2015 miała miejsce wizyta studyjna w Gminie Wieniawa, której celem było omówienie możliwości współpracy z klastrem AgroBioCluster w zakresie rozwoju branży rolno-spożywczej oraz udziału w projektach międzynarodowych.

Po spotkaniu z przedstawicielami samorządu gminy, odbyła się wizyta w terenie z prezentacją walorów turystycznych i inwestycyjnych gminy.