Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, AgroBioCluster oraz Brytyjsko-Polska Izba Handlowa zapraszają na seminarium skierowane do producentów żywności. Celem spotkania jest wsparcie polskich przedsiębiorców z branży spożywczej w eksporcie produktów do Wielkiej Brytanii.

eksportuj-zywnosc-do-uk-3
Polskich producentów coraz mocniej dotykają problemy z eksportem na wschód, zaś Wielka Brytania, gdzie eksport polskich produktów rośnie w dwucyfrowym tempie wydaje się być destynacją o wielkim potencjale i dużej chłonności. Konsumenci brytyjscy są zarówno zamożni jak również wymagający i zróżnicowani. Wielu z nich szuka nowych doznań smakowych czy po prostu zdrowej żywności – inni z kolei, zwracają uwagę na niższe ceny bez względu na pochodzenie produktu. Jak działać na rynku brytyjskim, nawiązywać współpracę z kontrahentami  przekonać Brytyjczyków do nabywania polskiej żywności – to tylko kilka propozycji tematów które znajdziecie Państwo w naszym programie. Problemy związane z certyfikatami, kursami walut, logistyką, tłumaczeniem i zawieraniem kontraktów pomiędzy dwoma różnymi systemami prawnymi będą przedmiotem seminarium i zostaną przedstawione w najbardziej praktycznej formie. W trakcie spotkania zaprezentujemy wiedzę ekspercką naszych partnerów, którzy wspólnie z BPCC dostarczają kompleksowych rozwiązań w zakresie wprowadzenia produktów i usług na rynek Wielkiej Brytanii.

Miejsce i czas:
wtorek, 28 lutego 2017 r. w godz. 09:30- 15:00
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – Aula Kryształowa
ul. Nowoursynowska 166
02-727 Warszawa

Udział w seminarium jest bezpłatny!

Program spotkania

09:30 – 09:45      Powitanie gości
Ewa Janina ORZEŁOWSKA – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego
prof. dr hab. Krystyna GUTKOWSKA – Dziekan Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Kierownik Zakładu Badań Konsumpcji Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji -Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  w Warszawie


SPECYFIKA RYNKU BRYTYJSKIEGO

09:45 – 10:00    Dynamika relacji handlowych między Polską i Wlk. Brytanią (w świetle „brexitu”); analiza brytyjskiego rynku pod kątem popytu na polskie produkty; usługi handlowe – Michael Dembiński, BPCC

10:00 – 10:15     Wymagania rynku brytyjskiego dla eksportu polskiej żywności – BSI Group

STRATEGIA WEJŚCIA NA RYNKI ZAGRANICZNE I MARKETING MIĘDZYNARODOWY

10:15 – 10:30     Opakowanie i wzornictwo – wymagania konsumenta brytyjskiego – Marek Schejbal, BPCC

10:30 – 10:45      Dobre produkty, słaby marketing – czyli jak zareklamować polskie produkty w UK?Marek Schejbal, BPCC

10:45 – 11:00      Wejście na rynek brytyjski – studium przypadku – tbc

11:00 – 11:30      Przerwa Kawowa

UMOWY HANDLOWE, LOGISTYKA I PŁATNOŚCI W HANDLU ZAGRANICZNYM

11:30 – 11:45     Zawieranie umów handlowych, płatność za usługi i odzyskiwanie należności w Wielkiej Brytanii – Sebastian Szulkowski, Ardens Solicitors

11:45 – 12:00     Logistyka – polska żywność przekracza Kanał La Manche – tbc

12:00 – 12:15      Rozliczenia w handlu zagranicznym i zabezpieczenie ryzyka kursowego dla MŚP – Jakub Makurat, Ebury

12:15 – 12:30     Jak eksportować i utrzymać płynność finansową ? Czyli analiza przykładów wykorzystania faktoringu w eksporcie – Tomasz Rodak, Bibby Financial

FINANSOWANIE EKSPORTU I EKSPANSJI ZAGRANICZNEJ

12:30 – 12:45     Bezpieczeństwo żywnościowe i biogospodarka – szanse i wyzwania dla Mazowsza w ramach programu Horyzont 2020” – Tomasz Mróz/Bożena Podlaska –              Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

12:45 – 13:00     Instrument SME – szanse i możliwości w programie Horyzont 2020. – Marta Krutel – Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

13:00 – 13:10  Grow with Greater Warsaw – program wsparcia eksportowego  dla MŚP z aglomeracji warszawskiej – Andrzej Czajkowski – Koordynator projektu „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” Biuro Rozwoju Gospodarczego – Urząd M.St. Warszawy

13:10 – 13:20  Inteligentna specjalizacja województwa mazowieckiego (grupy robocze) – Małgorzata Rudnicka -Wydział Innowacyjności i Rozwoju w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ROZWÓJ EKSPORTU I INTERNACJONALIZACJA POPRZEZ WSPÓŁPRACĘ SIECIOWĄ / OTOCZENIE BIZNESU

13:20-13:40         Prezentacje

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
  • Brytyjsko-Polska Izba Handlowa
  • Mazowiecki Park Naukowo-Technologiczny w Płońsku
  • AgroBioCluster

13:40-14:10        Sesja pytań z sali, rozmowy

LUNCH NETWORKINGOWY

14:10 – 15:00      Lunch; możliwość dalszych rozmów handlowych oraz konsultacje indywidualne

Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz Brytyjsko-Polska Izba Handlowa


Współorganizacja:
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Mazowiecki Park Naukowo Technologicznym – Park Spółdzielczy w Płońsku oraz Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.


Partnerzy:
AgroBioCluster, Krajowy Punkt Kontaktowy PR HORYZONT 2020, Urząd Miasta st. Warszawy

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24 lutego br. na adres: krzysztof.szulc@mpnt.pl

 

Więcej informacji: http://mzhpiu.pl/aktualnosci/228-seminarium-eksportuj-zywnosc-do-wielkiej-brytanii.html