Miło nam poinformować, że AgroBioCluster został Partnerem Strefy R&D CLUSTERING podczas 7 Forum Rozwoju Mazowsza.

Forum Rozwoju Mazowsza promuje innowacyjność i przedsiębiorczość oraz fundusze europejskie w województwie mazowieckim. Tegoroczna edycja odbędzie się 7-8 października 2015 na stadionie PGE Narodowy w Warszawie.

Zapraszamy do udziału w ponad 40 debatach i prelekcjach, 10 strefach tematycznych oraz licznych warsztatach i spotkaniach networkingowych. Forum Rozwoju Mazowsza to wydarzenie łączące przedstawicieli i ekspertów z różnych środowisk: nauki, biznesu, władz lokalnych, organizacji pozarządowych. Daje ono pole do wspólnego dialogu i kreowania innowacji w zakresie kluczowych wyzwań dla rozwoju regionu.

Forum stanowi także część kampanii prowadzonej przez województwo mazowieckie w ramach nowego rozdania środków unijnych. – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych tylko do końca 2015 r. uruchomi 21 naborów w programie RPO WM 2014-2020, dysponując tym samym ok. 900 mln zł. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Konieczna jest wcześniejsza rejestracja na www.forumrozwojumazowsza.eu/rejestracja/

Więcej informacji o Forum www.forumrozwojumazowsza.eu